Ideale loopbaan

Laten we eens stil staan bij onze ideale loopbaan. Hoe verhoudt mijn loopbaan zich tot mij en tot het hier en nu? Een ideale loopbaan is in beweging, zorgt voor plezier, uitdaging en staat dicht bij jouw persoonlijke visie en uitgangspunten. Stel jezelf eens de vragen: Wat voor soort werk daagt mij uit? Welke plaats neemt mijn werk in mijn leven in? Wat zijn mijn belangrijkste werkmotieven en wat wil ik aan de wereld bijdragen? Wat inspireert mij in mijn loopbaan? Zicht op onze ideale loopbaan, is de eerste voorwaarde om deze te kunnen realiseren.

Mogelijkheden

De tweede voorwaarde is het scheppen van mogelijkheden. Welke mogelijkheden heb ik op dit moment om mijn loopbaan de goede richting in te sturen? Vaak zijn we maar al te bewust van onze beperkingen, of ze nou van binnen of van buiten komen. Denk jij ook wel eens: “Ik kan het niet” , “het is niks voor mij”, of “dat lukt mij nooit”? Door te werken aan ons (zelf)vertrouwen en onze zelf-liefde verruimen we ons blikveld van onze mogelijkheden. Juist door dichter bij onszelf te staan, worden we bereidwilliger aanpassingen en investeringen te maken, die ons kunnen helpen ons doel te realiseren.

Loopbaanscan

Een traject dat zowel aandacht geeft aan jouw ideale loopbaan, als aan het uitwerken van jouw mogelijkheden noemen we een Loopbaanscan. Je kunt voor enkele euro’s een loopbaanscan maken op het internet, die jou al een indicatie kan geven van jouw interesses en capaciteiten.  De meerwaarde van een coachtraject zoals ik die aanbied, zit hem natuurlijk in de persoonlijke benadering. Hoe kan jij vanuit jouw positie, met jouw mogelijkheden een stap zetten in de richting die jij precies wilt?  Naast een uitgebreide persoonlijkheidsanalyse, mag je rekenen op een set diepgaande gesprekken, ondersteunende oefeningen en eventuele thuisopdrachten, waarbij we het onderste uit de kan gaan halen. Je zult inzicht krijgen in jouw ideale loopbaan, jouw mogelijkheden, jouw (onbenutte) capaciteiten en jouw persoonlijke en communicatieve vaardigheden.  Graag nodig ik jou uit voor een gratis vrijblijvend oriënterend gesprek om hier samen werk van te maken.