Ideale relatie

Laten we eens stil staan bij onze ideale relatie. Wat betekent dat en hoe verhoudt zich deze ideale relatie tot onszelf? Stel jezelf en je partner eens de volgende vragen: Welke 5 punten vind ik het belangrijkst in een relatie? In hoeverre kan ik mezelf zijn in deze relatie? Hoe kan mijn partner mij blij maken? Wat doe ik om mijn relatie vitaal en levend te houden? Wat zou ik graag willen ontwikkelen in mijn relatie? Hoe ziet mijn ideale seksleven er uit? Door zicht te krijgen op onze ideale relatie en onze rol daarin, creëren we de eerste voorwaarde deze te kunnen realiseren.

Mogelijkheden

De tweede voorwaarde is het scheppen van mogelijkheden. Welke mogelijkheden heb wij op dit moment om onze relatie nieuw leven in te blazen? Nemen we wel de tijd om echt energie in elkaar te willen steken? Geven we elkaar echt de ruimte om zowel samen als onszelf te mogen zijn? Zijn er niet te veel dingen gaande die de hele tijd aan ons trekken, waardoor we niet aan elkaar toekomen? Hoe is het eigenlijk voor jou? Zijn er zaken gaande die liefdevolle omgang met elkaar in de weg staan, of zijn er misschien al dingen gebeurd, die eerst een plek moeten krijgen voordat we verder kunnen? Door inzicht te krijgen in al die aspecten die onze ideale relatie beïnvloeden, krijgen we een volledig beeld van onze relatie. We kunnen gaan werken aan meer liefde, eigenheid, intimiteit en empathie.

Relatiescan

Een traject dat zowel aandacht geeft aan jullie ideale relatie, jullie huidige relatie en de weg daar naar toe heet een Relatiescan. Misschien heb je gaandeweg of op deze website al wat dingen gelezen die jullie verder kunnen helpen in jullie relatie. We kunnen natuurlijk veel meer bereiken door samen serieus te gaan zitten en het planmatig aan te pakken. In een Relatie traject besteden we volop aandacht aan het benoemen van jullie ideale relatie, het herstellen van intimiteit, het leren luisteren naar en zien van elkaar, het omgaan met conflicten, het werken naar oplossingen en het benoemen van behoeftes. We zullen proberen met enige lichtheid, mildheid en humor afstand te durven nemen van onze beperkende overtuigingen en ons proberen te openen voor de realiteit van de ander. In een oriënterend gesprek nemen we de tijd om elkaar te leren kennen en te ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het vervolg traject begint met een uitgebreid intake-gesprek waarin we de ruimte nemen onze doelen vast te stellen. Vervolgens gaan we aan de slag aan de hand van een reeks persoonlijke gesprekken, intuïtieve oefeningen en eventuele thuisopdrachten. Natuurlijk is er ruimte voor tussentijdse evaluatie en eventuele bijsturing van de coachdoelen. Graag nodig ik jullie uit voor een gratis oriënterend gesprek, om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.